Mixing unit for radiators 25-40 DN 25 A+-class

kütte-segamissõlm-põrand-radiaator-tsirkulatsioonipump-kit-a-plus-klass
This mixing unit is controlling the supply water to radiators 24/7 to keep the right room temperature at any times.
211,74 €

Segamissõlme eesmärgiks on tagada ööpäevaringselt ruumide kütteks vajamineva küttevee õige temperatuur. Seda igal ajahetkel sõltuvalt välisõhu ja ruumi temperatuurist, samuti ette antud programmist.

Segamissõlm ehk ringlussõlm koosneb tsirkulatsioonipumbast, reguleerimise ehk 3-Tee ventiilist, seadistusventiilist, termomeetritest ja hoone soojaautomaatika seadmest. Selle sõlme tööd juhibki kütteautomaatika (nt AUTOMIX 10,20,30,40 jms), mis vastavalt siis kas välisõhu ja (või) hoone siseõhu temperatuurist tulenevalt reguleerib segamisventiili (3-Tee klapi) asendit. Temperatuuride alanedes avatakse 3-Tee ventiili rohkem ning katlast tulev soe vesi liigub mööda kütteringi radiaatoritesse või põrandaküttesse, kindlustades hoones vajamineva soojuse. Välis- ja hoone siseõhu temperatuuri tõustes keeratakse 3-Tee ventiili kinni ning avatakse tagasitulev jaheda vee kraan, mistõttu hoone kütteringis temperatuur langeb. Sellega välditakse hoone ülekütmist, kindlustades sooja säästliku kasutamise.

Alljärgneval joonisel on välja töödud keskkütte ringlussõlme tööpõhimõte.