TRV temperatuuri regulaator

malmkatel-uni-temperatuuri-regulaator-trv
Temperatuuriregulaator (TRV)
Seadistatav 30-95 C
38,25 €

Temperatuuriregulaator (TRV) on ette nähtud tahkekütuse katelde põlemisõhu juurdepääsu reguleerimiseks. Võimsusregulaatori töö oleneb katla veetemperatuurist: veetemperatuuri tõusul vähendatakse järk järgult põlemisõhu juurdepääsu, ja vastupidi. Sel viisil TRV võimaldab hoida katla võimsust ettenähtud režiimil ja välistab ülekütmise.

TRV monteeritakse järgnevalt:

1. Paigaldage TRV.2. Pange reguleerimise kang regulaatori korpusesse joonise kohaselt ja fikseerige kruviga M5. Kang suunata üles regulaatori telje suhtes 300nurga alla seadistusnupu asendi juures 30 (valge number on TRV küljel oleva märgiga kohakuti).3. Pingutage kett. Klapp peab olema suletud, kett pingul, vajadusel muuta keti pikkust.

 

Reguleerimine toimub seadistuskäepidemega kaheksa astmelisel skaalal võimsusega 30-100. Aste 100 vastab veetemperatuurile ca max 950C. Aste 30 vastab veetemperatuurile ca 300C. Seadistusnupugaga juhitakse õhuklapi avatust, seega katla võimsust. Võimsusskaala näitajad on informatiivsed.

Näide: temperatuuri seadmine 800C. Katel kütta 50C soojemaks kui vajalik temperatuur - 850C. Seadistusnupp keerake astmele 85 valgel skaalal. Veetemperatuuril 850C peab drosselklapp sulguma. Temperatuuri alanemisel drossel avab klapi, hoides keskmist veetemperatuuri 800C. Soovitame regulaarselt puhastada TRV-d. Jälgida, et TRV oleks töökorras. Anduri või mõne muu regulaatoriosa ( v.a. hülsi ) vahetamisel pole vaja katelt veest tühjendada. Regulaatorikorpuse eemaldamisel jääb hülss katlasse ning kõik detailid on kergesti vahetatavad.