E-R 09:00 - 19:00 | Telefon: +372 526 7072 | E-post: informatatsioonfo@osta@ostakatel.cz aee..deee

 x 

Kütte segamissõlme eesmärgiks on tagada ööpäevaringselt ruumide kütteks vajamineva küttevee õige temperatuur igal ajahetkel, sõltuvalt välisõhu ja ruumi temperatuurist ning samuti etteantud programmist.

Töötamise põhimõte.

Segamissõlm edaspidi ka ringlussõlm koosneb tsirkulatsiooni pumbast, reguleerimise e. 3-T ventiilist, seadistusventiilist, termomeetritest ja hoone soojaautomaatika seadmest. Ringlussõlme tööd juhib hoone soojaautomaatika seade ( näit. AUTOMIX 20, AUTOMIX 30, ERT-01 jne.) mis vastavalt välisõhu ja (või) hoone siseõhu temperatuuri järgi reguleerib reguleerimisventiili (3-T ventiili) asendit. Temperatuuride alanedes avatakse 3-T ventiil rohkem süsteemi tulevale kuumale veele mistõttu tõuseb hoone kütteringis (radiaator, põrandakütte jms) ringleva vee temperatuur, kindlustades niimoodi hoones vajamineva soojuse. Välis- ja hoone siseõhu temperatuuri tõustes keeratakse 3-T ventiili kuumale veele koomale ja avatakse rohkem tagasi tulevale jahedale veele mistõttu hoone kütteringis temperatuur langeb. Sellega välditakse hoone ülekütmist, kindlustades sooja säästliku kasutamise.

Järgneval joonisel on ära toodud keskkütte ringlussõlme töötamine.

küttesõlm

Kogu süsteemi töö on jälgitav torustikele, katlale ja akumulatsioonipaagile paigaldatud termomeetrite vahendusel.

© 2002, Kasutatud ACASO AB koduleheküljel olevaid juhendeid.