E-R 09:00 - 19:00 | Telefon: +372 526 7072 | E-post: informatatsioonfo@osta@ostakatel.cz aee..deee

 x 

Katla segamissõlm

Segamissõlm on termoklapi tööl põhinev seade, mis paigaldatakse katla ja akumulatsioonipaagi vahelisele torustikule katla töötemperatuuri automaatseks hoidmiseks. Segamissõlm on eriti vajalik tahkekütuse katelde kasutamisel. Õige katla temperatuuri hoidmine ja tule süütamise järgne kiire temperatuuri tõus vähendab tunduvalt katla korrosiooni ja tahmumist, kuna katla üleskütmisel kolde ja suitsukäikude seintele tekkiva kondensaadi aeg lüheneb mitme kuni mitmekümne kordselt (NB! 5 mm nõge katla seinal = 15 mm paksuse kivivilla kihiga). Segamissõlme kasutamine väldib mikropragude tekkimist ja sellest tulenevalt katla lekke või purunemist.

Käivitamine.

Segamissõlme tsirkulatsioonipumpa on soovitav juhtida (käivitada ja seisata) suitsulõõris asuva kontakttermomeetri abil. Kui katlas süüdatakse tuli, lülitab suitsugaaside kontakttermomeeter tsirkulatsioonipumba tööle. Seega kui katlas on tuli kustunud langeb suitsugaaside temperatuur ning kui ta langeb kontakttermomeetri minimaalse reguleeritud väärtuseni, lülitub pump välja.

 

 

Töötamine.

Segamissõlme termoklapp soojeneb katlast tuleva soojavee arvel. Soojenedes termoklapp avaneb avades tee tagasivoolu ringist tulevale jahedale veele. Termoklapi avatus sõltub termoelementi ümbritseva vee temperatuurist seega hoitakse termoklapist väljuva vee temperatuur alati ühesugune. Üldjuhul kasutatakse 72C juures töötavaid termoelemente. Millega tagatakse katlasse tagastuva vee temperatuur vahemikus 60 …65 C. Tsirkulatsioonipumba käivitumisel tekkinud surve mõjul sulgub tagasivoolu keelav klapp (TERMOBAC) keelates akupaagist või küttesüsteemist tagasituleva jaheda vee pääsu otse katlasse. Katlast tulev soe vesi aga pumbatakse läbi termoklapi katlasse tagasi. Vesi liigub ainult katla väikeses ringis. Katel kuumeneb kiiresti ja ühtlaselt.

 

Loomulik tsirkulatsioon.

Juhul kui tsirkulatsioonipump on seiskunud (ka voolukatkestuse korral), langeb veesurve pumba surve poolel mistõttu surve tõkkeklapi sulgemiseks (kinnihoidmiseks) kaob. Loomuliku tsirkulatsiooni mõjul tõkkeklapp avaneb, võimaldades niimoodi süsteemi loomuliku tsirkulatsiooni, kaitstes katla ülekuumenemist, purunemist.

© 2002 Kasutatud ACASO AB koduleheküljel olevaid juhendeid.