E-R 09:00 - 19:00 | Telefon: +372 526 7072 | E-post: informatatsioonfo@osta@ostakatel.cz aee..deee

 x 

Sinu kasutajakonto info

Kui oled registreerunud, logi siit sisse

Registreeru

Kliendi info
Arve saaja aadress

Kasutustingimused

Ostakatel.EE kasutuslepingu tingimused

Kõik E-poe hinnad on koos käibemaksuga.

www.ostakatel.ee kasutajana, kinnitate, et olete tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustute Tingimustega ning kohustute Tingimusi täitma alljärgnevas:

Üldine

Tingimused kehtivad kõikide internetilehekülje http://www.ostakatel.ee kasutavate isikute (edaspidi Klient) ja lehekülje omaniku Ostakatel.EE OÜ vahel ostu-müügi õigussuhete kohta. Ostakatel.EE OÜ, edaspidi “ostakatel.EE” kontaktandmed on järgmised:

äriregistri registrikood: 12987945;
aadress: Tehnika 10/1, Viiratsi 70101 Viljandi;
e-posti aadress:informatatsioonfo@osta@ostakatel.cz aee..deee

Kliendi ja ostakatel.EE vahelisi suhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, lehekülje hinnakiri, tehingu käigus kokkulepitud täpsemad ostu-müügi tingimused ja väljakujunenud head tavad.

Õigused ja kohustused

Klient kohustub:
* Esitama Lehekülje kasutajana esitama tõesed isikuandmed, sh oma õige ja täieliku nime ning esitama kontaktandmed;
* Tasuma ostetud kauba eest viie päeva jooksul peale arve saamist;

ostaketel.EE kohustub:
* Peale makse laekumist toimetama ostetud kauba Teie poolt antud aadressil vastavalt tarnetingimustele.
* Pretensioonide ilmnemisel lahendatakse EV kehtivate seaduste järgi.

Kasutama Teie poolt esitatud andmeid ainult:
* Teile lisainformatsiooni väljastamiseks.
* Teile osutatud teenuste (ostu jms.) kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
* Maksearvelduste tegemiseks.
* Ostetud kauba kohaletoimetamiseks.

Lõppsätted

* Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja ostakatel.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
* Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja ostakatel.EE vaheliste õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused ostakatel.EE ees.

GARANTII

Juhindume EV seadustest ja toote passis kirjapandud nõuetest. 

Ostakatel.EE ei vastuta:

  1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade esimesel võimalusel elektronposti aadressile info@ostakatel.ee . Teie kaebus vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul alates selle saamisest. Samuti pakutakse Teile võimalik lahendus.

Kui sa soovid kasutajana registreeruda, siis palun lahenda turvaküsimus (Captcha)